نوشته شده توسط : علي تنها

طریقه تشخیص invisible بودن دوستان

 :: بازدید از این مطلب : 627
|
امتیاز مطلب : 39
|
تعداد امتیازدهندگان : 12
|
مجموع امتیاز : 12
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 دی 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علي تنها

خلاصه:رويکردی که امروزه جهان تجارت را در نورديده است، مبتنی بر مشتری و نيازهای او می باشد. به اين مفهوم که ارائه دهندگان کالا و خدمات در کنار توجه به کيفيت محصول يا خدمت ارائه شده، کليه فعاليت هايی را که منجر به نوعی ارزش افزوده برای مشتری می شود، در نظر می گيرند. اين رويکرد اصطلاحاً مشتری – مدار[1] ]6 [ ناميده می شود. از سوی ديگر، نهادهای توليدی و اقتصادی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، نوعی احساس نياز نسبت به مديريت بر منابع خارجی مرتبط با سازمان دارند.
کلمات کلیدی: زنجیره تامین
اين موضوع در عرصه های رقابتی و به ويژه در دستيابی به سهم بيشتری از بازار ملموس تر است. بر اين اساس، کليه فعاليت های برنامه ريزی عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد محصول يا ارائه خدمات، نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزيع، تحويل و ... که همگی آنها قبلاً در سطح يک سازمان انجام می شد، اکنون به زنجيره تأمين انتقال يافته است. موضوع کليدی در يک زنجيره تأمين، مديريت و هماهنگی همه اين فعاليت هاست. مديريت زنجيره تأمين (SCM) [2] اين کار را به شيوه ای انجام می دهد که مشتريان بتوانند خدمات قابل اطمينان را با کيفيت و سرعتی مطلوب و در عين حال با حداقل هزينه دريافت نمايند ]:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 42
|
تعداد امتیازدهندگان : 11
|
مجموع امتیاز : 11
تاریخ انتشار : 27 آبان 1389 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد